Các thế nhà không nên động thổ xây dựng: Phần 1 - Tam sát

2023-09-18 09:35:56
T
Các thế nhà không nên động thổ xây dựng: Phần 1 - Tam sát

Thông thường khi có dự định Xây nhà, ta thường kiểm tra tuổi gia chủ có bị những thế phạm: Tam Tai, Hoang ốcKim lâu hay không. Nếu không hợp tuổi, ta có thể mượn tuổi người thân, nhờ họ đứng cúng động thổ, là có thể thi công bình thường. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố phụ, yếu tố chính để xác định thời gian Xây nhà, phải dựa vào tọa độ ngôi nhà.

Khi xây nhà, ta thường tìm người có tuổi đẹp đứng cúng động thổ, vì nó mang lại may mắn cho bản thân người đó, người đó tốt thì họ sẽ khỏe hơn khi xây nhà. Điều này là đúng nhưng chưa đủ, vì chỉ người được xem tuổi là được hỗ trợ tốt về phong thủy, còn những công nhân trên công trình hay mọi hoạt động thi công đều không được hỗ trợ.

Xây nhà hay cải tạo là thực hiện công việc trên chính lô đất, chính ngôi nhà nên phải dựa vào tọa độ của ngôi nhà, chứ không thể dựa vào tuổi. Dựa vào ngôi nhà để cho mọi công việc thi công diễn ra trên ngôi nhà, trên lô đất được an toàn, suôn sẻ. Khi đó không chỉ người đứng cúng được hỗ trợ tốt, mà tất cả thợ thầy ở trên công trình đều hưởng được yếu tố tốt, tránh được các yếu tố xấu từ các thế sát của ngôi nhà gây ra.

Nguyên tắc để biết ngôi nhà nên xây dựng vào thời gian nào, là ngôi nhà phải được thời gian sinh trợ tốt và tránh được các thế sát xấu. Phong thủy cho rằng thời gian là yếu tố Thiên, ngôi nhà là yếu tố Địa. Xem thời gian xây nhà thì phải xem Thiên sinh cho Địa, Thiên không được xung khắc với Địa.

Thực tế, nếu muốn tìm thời gian tốt tuyệt đối cho ngôi nhà về phong thủy mới xây dựng, là điều không khả thi, bởi thời gian xây dựng không chỉ phụ thuộc vào phong thủy, mà còn có nhiều yếu tố khác như: nhu cầu, thời tiết, tài chính, quy định xây dựng,…

Vậy nên, hầu như để lựa chọn được thời gian xây dựng phù hợp nhất, ta chỉ cần né các thế phạm xấu về phong thủy là đã ổn, chứ không cần phải chọn cái tốt nhất về phong thủy. Các thế phạm xấu của ngôi nhà cần phải kiểm tra, gồm 5 yếu tố chính, được gọi là “Ngũ Thần Sát”.

Phần 1 - Tam Sát:

Tam sát xảy ra khi ngũ hành phương “Tọa nhà” (Tam Sát tính tọa, không tính hướng) xung khắc với ngũ hành tam hợp cục của năm, tháng, ngày, giờ. Tam sát chia làm 3 loại: Kiếp Sát, Tai Sát, Tuế Sát.

+ Kiếp Sát: chủ về gây gỗ, đánh nhau, trộm cắp.

+ Tai Sát: chủ về bệnh tật, tai nạn, tổn thất tiền bạc.

+ Tuế Sát: con cháu, vật nuôi trong nhà dễ mắc bệnh.

Các thế nhà không nên động thổ xây dựng: Phần 1 - Tam sát
 

Các thế nhà không nên động thổ xây dựng: Phần 1 - Tam sát

+ Khi gặp năm Tị, hoặc Dậu, hoặc Sửu, thuộc tam hợp cục Kim, đối xung với phương Đông (Dần, Mão, Thìn), nên phương Đông (45 độ -135 độ) bị Tam Sát. Trong đó: Dần là Kiếp Sát, Mão là Tai Sát, Thìn là Tuế Sát. Tương tự đối với tháng, ngày, giờ, có Tị, Dậu, Sửu cũng gây ra Tam Sát ở phương Đông, nhà có tọa nhà phương Đông (tức hướng nhà ở phương Tây) cần thận trọng khi có ý định xây nhà.

Các thế nhà không nên động thổ xây dựng: Phần 1 - Tam sát

+ Khi gặp năm Thân, hoặc Tý, hoặc Thìn, thuộc tam hợp cục Thủy, đối xung với phương Nam (Tỵ, Ngọ, Mùi), nên phương Nam (135 độ -225 độ) bị Tam Sát. Trong đó: Tỵ là Kiếp Sát, Ngọ là Tai Sát, Mùi là Tuế Sát. Tương tự đối với tháng, ngày, giờ, có Thân, Tý, Thìn cũng gây ra Tam Sát ở phương Nam, nhà có tọa nhà phương Nam (tức hướng nhà ở phương Bắc) cần thận trọng khi có ý định xây nhà.

Các thế nhà không nên động thổ xây dựng: Phần 1 - Tam sát

+ Khi gặp năm Hợi, hoặc Mão, hoặc Mùi, thuộc tam hợp cục Mộc, đối xung với phương Tây (Thân, Dậu, Tuất), nên phương Tây (225 độ -315 độ) bị Tam Sát. Trong đó: Thân là Kiếp Sát, Dậu là Tai Sát, Tuất là Tuế Sát. Tương tự đối với tháng, ngày, giờ, có Hợi, Mão, Mùi cũng gây ra Tam Sát ở phương Tây, nhà có tọa nhà phương Tây (tức hướng nhà ở phương Đông) cần thận trọng khi có ý định xây nhà.

Các thế nhà không nên động thổ xây dựng: Phần 1 - Tam sát

Cách hóa giải khi năm xây nhà phạm Tam Sát

+ Phương vị Tam Sát phải giữ sạch sẽ. Hạn chế đập phá, gây nhiễu động tại phương Tam Sát.

+ Ngôi nhà bị Tam Sát năm là cái xấu tổng thể, cần tránh tháng, ngày, giờ không bị Tam Sát, như vậy sẽ tránh được nhiều cái xấu chồng chất nhau.

+ Khi gặp năm có địa chi Dần, Ngọ, Tuất thì nhà tọa phương Bắc bị Tam Sát, tức phương Bắc đang bị yếu, cần hỗ trợ thêm ngũ hành Thủy cho phương này bằng cách xây nhà ở các tháng mùa Đông: Hợi (tháng 10), Tý (tháng 11), Sửu (tháng 12).

+ Khi gặp năm có địa chi Tị, Dậu, Sửu thì nhà tọa phương Đông bị Tam Sát, tức phương Đông đang bị yếu, cần hỗ trợ thêm ngũ hành Mộc cho phương này bằng cách xây nhà ở các tháng mùa Xuân: Dần (tháng 1), Mão (tháng 2), Thìn (tháng 3).

+ Khi gặp năm có địa chi Thân, Tý, Thìn thì nhà tọa phương Nam bị Tam Sát, tức phương Nam đang bị yếu, cần hỗ trợ thêm ngũ hành Hỏa cho phương này bằng cách xây nhà ở các tháng mùa Hạ: Tị (tháng 4), Ngọ (tháng 5), Mùi (tháng 6).

+ Khi gặp năm có địa chi Hợi, Mão, Mùi thì nhà tọa phương Tây bị Tam Sát, tức phương Tây đang bị yếu, cần hỗ trợ thêm ngũ hành Kim cho phương này bằng cách xây nhà ở các tháng mùa Thu: Thân (tháng 7), Dậu (tháng 8), Tuất (tháng 9).