Các thế nhà không nên động thổ xây dựng: Phần 2 - Mậu kỷ đô thiên sát

2023-09-18 09:47:32
T
Các thế nhà không nên động thổ xây dựng: Phần 2 - Mậu kỷ đô thiên sát

“Mậu Kỷ Đô Thiên Sát” là 1 trong Ngũ Thần Sát cần tránh theo trường phái Tam Hợp. Mậu Kỷ Đô Thiên chính là Thổ sát. Chính vì nó thuộc 1 trong 5 sát tinh lớn, nên trường khí mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà.

Mậu Kỷ là 2 thiên can ở trung cung, thuộc ngũ hành Thổ, được ví như khí của sao số 5 (Ngũ Hoàng Đại Sát), khí này bay đến phương nào thì xấu phương đó, nên không thể xem nhẹ. Mậu Đô Thiên sát Nam mệnh vì Mậu là can dương, Kỷ Đô Thiên sát Nữ mệnh vì Kỷ là can âm. Đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất đối với sát này là trẻ em.

Cách tìm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát

B1: Xác định thiên can của năm hiện tại.

B2: Từ thiên can của năm, dùng “Ngũ Hổ Độn” xác định thiên can của tháng 1 (tháng Dần) từ khẩu quyết Ngũ hổ độn: Giáp Kỷ chi niên Bính độn Dần/ Ất Canh chi tuế Mậu tiên hành/ Bính Tân tuân tòng Canh thượng độn/ Đinh Nhâm nguyên tự khởi ư Nhâm/ Mậu Quý chỉ niên Dần bách Giáp/ Độn can hóa khí tất phùng sinh.

B3: Từ thiên can của tháng 1, tìm đến tháng có thiên can Mậu - Kỷ. Đây chính là tháng phạm sát Mậu Kỷ Đô Thiên. Trong 12 tháng của 1 năm, sẽ có 2 tháng mang can Mậu - Kỷ. Ngoài 2 tháng trên, mỗi năm có 2 sơn trong 24 sơn hướng sẽ phạm Mậu Kỷ Đô Thiên.

Ví dụ: Năm 2023 là năm Quý Mão, có thiên can là Quý. Tra khẩu quyết “Ngũ Hỗ Độn”, ta biết được tháng 1 năm 2023 là Giáp Dần. Vậy tháng 2 sẽ là Ất Mão, tháng 3 là Bính Thìn, tháng 4 là Đinh Tị, tháng 5 là Mậu Ngọ, tháng 6 là Kỷ Mùi. Vậy tháng 5 và tháng 6 là 2 tháng phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, cần tránh tu tạo, xây dựng trong 2 tháng này. Ngoài ra, nhà có tọa Ngọ, tọa Mùi cũng cần thận trọng trong năm này.

Cách tính này dành cho những người có hiểu biết về phong thủy, để đơn giản hơn, ta chỉ cần tra bảng sau để tìm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát.

Các thế nhà không nên động thổ xây dựng: Phần 2 - Mậu Kỷ Đô Thiên Sát

Thiên Can

Năm

Sơn phạm

Mậu Kỷ Đô Thiên sát

Tháng phạm

Mậu Kỷ Đô Thiên sát

Giáp / Kỷ

Tọa Thìn hướng Tuất (292.5 -307.5 độ)

Tọa Tỵ hướng Hợi (322.5 - 337.5 độ)

Tháng 3 - Tháng 4

Ất / Canh

Tọa Dần hướng Thân (232.5 - 247.5 độ)

Tọa Mão hướng Dậu (262.5 - 277.5 độ)

Tháng 1 - Tháng 2

Bính / Tân

Tọa Tuất hướng Thìn (112.5 - 127.5 độ)

Tọa Hợi hướng Tỵ (142.5 - 157.5 độ)

Tháng 9 - Tháng 10

Đinh / Nhâm

Tọa Thân hướng Dần (52.5 - 67.5 độ)

Tọa Dậu hướng Mão (82.5 - 97.5 độ)

Tháng 7 - Tháng 8

Mậu / Quý

Tọa Ngọ hướng Tý (352.5 - 7.5 độ)

Tọa Mùi hướng Sửu (22.5 - 37.5 độ)

Tháng 5 - Tháng 6

* Lưu ý:

- Năm, Tháng ở bảng trên là tính theo lịch Tiết Khí, không dùng âm lịch hay dương lịch.

- Tọa độ bảng trên thể hiện hướng nhà, để người không hiểu về phong thủy có thể áp dụng nhanh. Tuy nhiên bảng trên chỉ đúng với những nhà vuông vức, đối với những nhà có cạnh xéo ở mặt trước và mặt sau, cần có sự tư vấn từ các chuyên gia phong thủy.

Những quan điểm về Mậu Kỷ Đô Thiên Sát

- Quan điểm chung, được hầu hết các tài liệu và thầy phong thủy ghi nhận:

+ Chỉ kị sơn (tọa nhà) phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát.

+ Chỉ kị tu tạo, sửa chữa khi gặp Mậu Kỷ Đô Thiên Sát.

- Quan điểm riêng, mở rộng hơn, được số ít tài liệu và thầy phong thủy công nhận:

+ Kị cả tọa nhà và hướng nhà có sơn phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Như ví dụ ở trên, năm 2023, không những nhà có tọa Ngọ, tọa Mùi phạm sát, mà chiều ngược lại, nhà hướng Ngọ, hướng Mùi cũng bị Mậu Kỷ Đô Thiên Sát.

+ Kị cả cải tạo, sửa chữa lẫn lập hướng, xây mới khi gặp Mậu Kỷ Đô Thiên Sát.

Cách hóa giải Mậu Kỷ Đô Thiên Sát

- Hai tháng phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát trong 1 năm, nhất định không nên động thổ xây dựng.

- Đối với các tọa nhà phạm Mậu Kỷ Đô Thiên, ta nên chọn động thổ các tháng có ngũ hành sinh trợ cho tọa nhà, cụ thể như sau:

Thiên Can

Năm

Sơn phạm

Mậu Kỷ Đô Thiên sát

Tháng động thổ

(Lịch Tiết Khí)

Giáp / Kỷ

Tọa Thìn,Tỵ (Đông Nam - Mộc)

Tháng 10 - 11 (Thủy)

Ất / Canh

Tọa Dần, Mão (Đông - Mộc)

Tháng 10 - 11 (Thủy)

Bính / Tân

Tọa Tuất, Hợi (Tây Bắc - Kim)

Tháng 3 - 6 - 9 -12 (Thổ)

Đinh / Nhâm

Tọa Thân, Dậu (Tây - Kim)

Tháng 3 - 6 - 9 -12 (Thổ)

Mậu / Quý

Tọa Ngọ, Mùi (Nam - Hỏa)

Tháng 1 - 2 (Mộc)

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo