Đất ĐRM là đất gì? Được chuyển đổi mục đích sử dụng không?

Đất ĐRM là ký hiệu chỉ đất nông nghiệp được Nhà nước bàn giao đất mà không thu tiền sử dụng đất, dành cho các hộ gia đình hoặc cá nhân. Cùng tìm hiểu chi tiết các thông tin về đất ĐRM trong bài viết dưới đây.

Đất ĐRM là đất gì?

ĐRM là đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác (không bao gồm cây lúa). Thuộc nhóm đất nông nghiệp theo dữ liệu phân loại đất đai trong Luật đất đai năm 2013.

Đất ĐRM là đất gì?
ĐRM là đất nông nghiệp trồng cây hàng năm

Theo thông tư số 28/2004/TT-BTNMT, khái niệm đất trồng cây hàng năm được giải thích như sau:
“Đất trồng cây hàng năm là đất được sử dụng để trồng các loại cây có thời gian gieo hạt - sinh trưởng - thu hoạch không quá một năm. Bao gồm cả đất được dùng theo chế độ canh tác, không thường xuyên. Đất cỏ tự nhiên được sử dụng cho hoạt động chăn nuôi. Bao gồm cả đất trồng lúa, đất cỏ chăn nuôi, đất trồng hàng năm khác”.

Theo đó, đất ĐRM là đất dùng để trồng các cây hàng năm, không bao gồm cây lúa. Những cây trồng canh tác trên loại đất này có thời gian sinh trưởng đến thu hoạch không quá một năm. Trong một số trường hợp khác đã được thông tư hướng dẫn cụ thể.

Thời gian sử dụng đất ĐRM là bao lâu?

Thời gian sử dụng đất ĐRM - đất trồng cây hàng năm khác, phụ thuộc vào hình thức sử dụng. Dựa trên quy định tại điều số 125 - 126 Luật đất đai năm 2013 và Điều 09 Thông tư 28/2014/TT-BTNMT, thời gian sử dụng đất ĐRM được xác định như sau:

  • Đối với đất dùng trồng cây hàng năm mà cá nhân và hộ gia đình được Nhà nước bàn giao, công nhận quyền sử dụng đất ĐRM thì có thời hạn sử dụng là 50 năm. Khi hết hạn Nhà nước giao đất, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp thì sẽ có thời hạn là 50 năm.

  • Đối với đất được dùng trồng cây hàng năm được Nhà nước cho cá nhân và hộ gia đình thuê thì thời hạn cho thuê sẽ không quá 50 năm. Nếu đến thời hạn cho thuê mà cá nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu, sẽ tiếp tục thuê với thời gian được Nhà nước xem xét và quyết định.

  • Đối với các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất ĐRM, thì sẽ được xem xét và quyết định, dựa trên hồ sơ dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Đất ĐRM có được chuyển nhượng hay tặng không?

Đất ĐRM là đất gì và có được chuyển đổi mục đích sử dụng không? Căn cứ tại điều 179 Luật đất đai 2013, để thực hiện quyền tặng và chuyển nhượng đất trồng cây hàng năm khác, cần phải xác định được:

  • Nguồn gốc sử dụng đất đã được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

  • Hộ gia đình, cá nhân dùng đất nông nghiệp được Nhà nước bàn giao trong hạn mức. Đất được Nhà nước giao có thu phí sử dụng đất, trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Đảm bảo được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền chuyển đối, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

Đất ĐRM là gì
Việc chuyển nhược đất ĐRM được quy định tại điều 179 Luật đất đai 2013

Đất ĐRM có thể chuyển đổi sang đất thổ cư được không?

Dựa trên điểm d của khoản 1 điều 57 Luật đất đai năm 2013, trường hợp muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất ĐRM sáng đất thổ cư cần phải xin phép cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Bạn phải làm đơn gửi lên UBND cấp huyện (quận, xã, tỉnh, thành phố)  nơi có đất để được xem xét và giải quyết sớm nhất.

Ngoài ra, bạn cần hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất ĐRM sang đất thổ cư. Tại điểm b khoản 2 của Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định, sẽ thu tiền đất sử dụng đất dựa trên sự chênh lệch giữa tiền sử dụng đất ở với tiền dùng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Các trường hợp chuyển đổi mục đích đất ĐRM khác

Căn cứ tại điều 57 Luật đất đai năm 2013, trường hợp chuyển đổi đất ĐRM sang đất nuôi trồng hải sản nước mặn, thành đất làm muối, đất nuôi trồng hải sản dạng ao, hồ đầm. Đều phải có sự quyết định cấp phép của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời hạn sử dụng đất sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng:

  • Trường hợp chuyển đổi đất ĐRM thành rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì các nhân và hộ gia đình được sử dụng ổn định lâu dài.

  • Trường hợp chuyển đổi đất ĐRM thành đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất dùng làm muối. Thì cá nhân, hộ gia đình được sử dụng đất theo thời gian đã được bàn giao hoặc cho thuê.

Hy vọng rằng bài viết trên đã giúp bạn đọc có thể trả lời chi tiết đất ĐRM là đất gì, cùng với những thông tin xoay quanh loại đất này. Hãy truy cập vào Phú Ngọc Phát Ninh Thuận để cập nhật các tin tức bất động sản hữu ích khác!