Kinh tế Việt Nam tháng đầu tiên năm 2023

2023-02-03 08:01:23
T
Kinh tế Việt Nam tháng đầu tiên năm 2023

Trong tháng đầu tiên của năm 2023, tuy còn nhiều khó khăn nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì được mức thặng dư, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại,…

 
Kinh tế Việt Nam tháng đầu tiên năm 2023

Từ khóa: kinhtevietnam