Bức tranh kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023 qua những con số

2023-05-31 09:13:54
T
Bức tranh kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023 qua những con số

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Tổng cục Thống kê ghi nhận tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì được mức thặng dư với 9,8 tỷ USD; tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,86 tỷ USD; CPI tăng 3,55%, lạm phát cơ bản tăng 4,83% so với cùng kỳ năm trước;...

 
Bức tranh kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023 qua những con số

Nguồn: Tổng cục Thống kê