Chấp nhận đầu tư khu công nghiệp gần 500ha ở Bình Thuận

2023-08-30 09:16:16
T
Chấp nhận đầu tư khu công nghiệp gần 500ha ở Bình Thuận

Dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 – giai đoạn 1 do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn làm chủ đầu tư có quy mô diện tích gần 500ha tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần 500ha ở Bình Thuận

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 - giai đoạn 1, tỉnh Bình Thuận.

Dự án do ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn làm chủ đầu tư với quy mô diện tích đất là 468,35 ha (bao gồm cả phần đất hạ tầng kỹ thuật).

Tiến độ thực hiện dự án không quá 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận hướng dẫn nhà đầu tư xác định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án giai đoạn 1, trong đó lưu ý việc sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện Dự án giai đoạn 1 phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP tuân thủ việc góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn để đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; đảm bảo sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định.

Giao UBND tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận, hiện trên địa bàn tỉnh có 9 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp với tổng diện tích 3.003,43 ha.

Trong đó có 6 khu công nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích 1.093,43 ha.

Các khu công nghiệp thu hút được 86 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư 15.961,5 tỷ đồng và 231,89 triệu USD, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 270 ha, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng là 37%.

Ngoài ra, Bình Thuận còn có 3 khu công nghiệp với quy mô 1.910 ha đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng là khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và 2, khu công nghiệp Tân Đức.