Chính sách mới về hỗ trợ vay vốn có hiệu lực hôm nay (08/8/2023)

2023-08-08 10:58:42
T
Chính sách mới về hỗ trợ vay vốn có hiệu lực hôm nay (08/8/2023)

Các chính sách mới về vay vốn kinh doanh tại vùng đặc biệt khó khăn và vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân chính thức có hiệu lực từ ngày 08/8/2023.

Kinh doanh tại vùng khó khăn được vay đến 01 tỷ đồng

Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Theo đó, mức vốn cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn là 100 triệu đồng/người (trước đây chỉ được vay tối đa 50 triệu đồng/người). Lãi suất cho vay bằng 9%/năm (trước đây là 0,9%/tháng).

Đối với thương nhân là cá nhân không mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/cá nhân (trước đây chỉ được vay tối đa 30 triệu đồng/cá nhân)

Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, mức vốn cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội tối đa là 01 tỷ đồng/tổ chức (trước đây chỉ được vay tối đa 500 triệu đồng/tổ chức).

Chính sách mới có hiệu lực 08/8/2023
Chính sách mới có hiệu lực 08/8/2023 (Ảnh minh họa)

Đối tượng, điều kiện được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Nghị định 37/2023/NĐ-CP quy định đối tượng vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân là hội viên Hội nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Điều kiện để được vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân như sau:

- Khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Khách hàng vay vốn được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đang cư trú ở địa phương nơi Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay vốn tại thời điểm đề xuất vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân;

- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp;

- Phương án vay vốn của khách hàng phải được tập hợp thành phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân cùng sản xuất, kinh doanh một loại hình sản phẩm, trên cùng một địa bàn cấp xã.

- Phương án vay vốn của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân được Quỹ Hỗ trợ nông dân đánh giá là khả thi, có khả năng trả được nợ vay.

- Tại một thời điểm, một khách hàng chỉ được vay vốn tại 01 phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân từ Quỹ Hỗ trợ nông dân;

- Các thành viên trong cùng một hộ gia đình không được phát sinh dư nợ vay tại Quỹ Hỗ trợ nông dân trong cùng một thời điểm;

- Các điều kiện cho vay khác quy định cụ thể tại quy định nội bộ về cho vay và quản lý nợ của Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp ban hành theo quy định tại Nghị định này.