Đóng tiền rèm cửa, điều hòa đầu năm học có đúng quy định không?

2023-08-25 09:01:30
T
Đóng tiền rèm cửa, điều hòa đầu năm học có đúng quy định không?

Các khoản đóng góp đầu năm học luôn là mối quan tâm của nhiều phụ huynh học sinh. Nhiều người băn khoăn việc đóng tiền rèm cửa hay đóng tiền điều hòa đầu năm học có đúng quy định?

Câu hỏi: Con tôi năm nay vào lớp 1, tôi có nghe nói cứ vào đầu một cấp học là phụ huynh phải đóng các khoản tiền như mua điều hòa, rèm cửa. Như vậy quy định này có đúng không? Mong nhận được thông tin! Xin cảm ơn!

Chào bạn, vướng mắc của bạn chắc hẳn cũng là băn khoăn chung của nhiều phụ huynh. Về vấn đề này, HieuLuat xin đưa các thông tin dưới đây. Trước hết cùng tìm hiểu:

Các khoản thu đầu năm học là những khoản nào?

Các khoản thu nhà trường được thu đầu năm học quy định như sau:

1 - Tiền học phí: đây là khoản thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn của mình theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ.

2 - Tiền bảo hiểm y tế học sinh: Căn cứ khoản 21 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi năm 2012; điểm đ khoản 1 Điều 7 và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức thu mỗi em là 4,5% mức lương cơ sở (năm học 2023 – 2024 sẽ là 81.000 đồng/tháng), tuy nhiên được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

3 - Tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Theo Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT, đây là khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.

4 - Tiền quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu: Điều 9 Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT, khoản thu này lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác, đồng thời phải được công khai thu, chi.

5 – Các khoản tiền do từng tỉnh quy định, gồm:

- Tiền phục vụ bán trú: Tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú,

- Tiền học 2 buổi/ngày

- Tiền học phẩm cho học sinh mầm non

- Tiền nước uống học sinh

6 - Tiền viện trợ, quà, biếu, tặng, cho:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT của Bộ giáo dục Đào tạo thì nhà trường được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để mua sắm:

- Trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học;

- Thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học;

- Cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, không vận động tài trợ để chi trả:

- Thù lao giảng dạy;

- Các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ;

- Thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

- Thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

- Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT cũng quy định rõ những khoản ban phụ huynh không được phép quyên góp, cụ thể gồm:

- Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện;

- Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường;

- Bảo vệ an ninh nhà trường;

- Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

- Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

- Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;

- Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;

- Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

- Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Đóng tiền rèm cửa, đóng tiền điều hòa đầu năm học có đúng quy định?

nhiều phụ huynh băn khoăn đóng tiền điều hòa đầu năm học có đúng quy định không

Nhiều phụ huynh băn khoăn đóng tiền điều hòa đầu năm học có đúng quy định không?

Theo quy định, các trường không được thu các khoản tiền tự nguyện. Do đó, phần việc này thường được dành cho ban đại diện phụ huynh lớp.

Mà theo quy định các khoản tiền Ban phụ huynh không được phép thu như: Bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh trường, lớp; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên…

Như vậy, căn cứ theo quy định trên có thể thấy ban đại diện phụ huynh không được kêu gọi cha mẹ học sinh đóng tiền rèm cửa, điều hòa trong lớp học. Tuy nhiên, việc kêu gọi đóng tiền rèm cửa, điều hòa đầu năm vẫn diễn ra ở nhiều trường học và được xem là khoản ủng hộ dựa trên tinh thần tự nguyện.

Mặt khác, là phụ huynh ai cũng mong muốn con em mình có được điều kiện học tập tốt nhất nên vẫn tham gia ủng hộ, mặc dù bên cạnh đó vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Khoản 3 Điều 10 Thông tư 55/2011 của Bộ Giáo dục cũng quy định việc thu, chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Bên cạnh đó, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Điểm a khoản 2 Điều luật nay cũng nêu rõ, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất...