Hồ sơ, giấy tờ để xin cấp lại sổ đỏ đã mất

2023-07-21 09:47:47
T
Hồ sơ, giấy tờ để xin cấp lại sổ đỏ đã mất

Tôi làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất. Tôi chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. Tuy nhiên, cán bộ Văn phòng Đăng ký sử dụng đất cho biết, hồ sơ của tôi còn thiếu giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày. Xin hỏi, như vậy có đúng không?

 
Hồ sơ, giấy tờ để xin cấp lại sổ đỏ đã mất

Trả lời

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính quy định:

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

Hồ sơ, giấy tờ để xin cấp lại sổ đỏ đã mất

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;

Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Bước 1: Người cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ ở trên

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận là văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp sẽ nhận hồ sơ. Trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp này là không quá 10 ngày.

Bước 3: Đến cơ quan nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận mới.

Lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận: do HĐND cấp tỉnh quy định nên mỗi địa phương có mức thu khác nhau (mức thu dưới 100.000 đồng).

- Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất: 20.000 đồng (các phường thuộc quận, thị xã); 10.000 đồng (khu vực khác); 50.000 đồng (đối với tổ chức).

- Trường hợp Giấy chứng nhận bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 50.000 đồng (phường thuộc quận, thị xã); 25.000 đồng (khu vực khác); 50.000 đồng (tổ chức).

Trên đây là một số thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.