Hồ Sơ Mua Nhà Ở Xã Hội 2023 Gồm Những Giấy Tờ Gì?

2023-03-31 10:02:10
T
Hồ Sơ Mua Nhà Ở Xã Hội 2023 Gồm Những Giấy Tờ Gì?

Hồ sơ mua nhà ở xã hội theo quy định hiện hành bao gồm đơn đăng ký và các giấy tờ chứng minh người làm hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Hồ Sơ Mua Nhà Ở Xã Hội

Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định người có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội và nộp cho chủ đầu tư để được xét duyệt. Sau khi hồ sơ được thông qua, chủ đầu tư sẽ lập danh sách dự kiến những người được mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên và gửi về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án nhà ở xã hội để kiểm tra, đảm bảo hồ sơ hợp lệ, tránh tình trạng một người được hỗ trợ nhà ở xã hội nhiều lần.

Hồ Sơ Mua Nhà Ở Xã Hội

Hồ sơ mua nhà ở xã hội bao gồm các loại giấy tờ chứng minh nhân thân và chứng minh người mua đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Cụ thể:

Hồ Sơ Chứng Minh Nhân Thân

  • Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội ( theo mẫu).
  • Chứng minh thư/ Căn cước công dân (3 bản chứng thực).
  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (3 bản chứng thực).
  • Ảnh các thành viên trong gia đình (ảnh 3×4, mỗi người 3 ảnh).
  • Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

Hồ Sơ Chứng Minh Thuộc Đối Tượng Được Mua Nhà Ở Xã Hội

Người đăng ký mua nhà ở xã hội phải có giấy tờ xác nhận bản thân thuộc đối tượng được mua và thực trạng nhà ở hiện tại.
10 nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội gồm:
STT Đối tượng
1 Người có công với Cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với Cách mạng
2 Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn
3 Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu
4 Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị
5 Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
6 Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân
7 Cán bộ, công chức, viên chức
8 Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở 2014 (người trả lại nhà ở công vụ nếu không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm theo quy định và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng người này có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi người đó sinh sống căn cứ vào tình hình cụ thể để giải quyết cho thuê, cho thuê mua, mua nhà ở xã hội)
9 Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập
10 Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở
Tùy từng đối tượng sẽ cần xin xác nhận khác nhau, cụ thể:
Người có công với Cách mạng phải có giấy tờ minh chứng về đối tượng theo quy định của pháp luật, xác nhận về thực trạng nhà ở hiện nay và chưa nhận được sự hỗ trợ nhà ở của nhà nước do UBND xã/phường/thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú chứng thực.
Người thuộc nhóm 4,5,6,7 cần có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở hiện tại.
Người thuộc nhóm 8 phải có giấy xác nhận đã trả lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý công vụ cấp.
Người thuộc nhóm 9 phải có xác nhận của cơ sở đào tạo đang học tập.
Người thuộc nhóm 10 phải có bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền và giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

Hồ Sơ Chứng Minh Điều Kiện Cư Trú

Người muốn mua nhà ở xã hội phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nên phải nộp bản sao có chứng thực (3 bản) hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó.
Người đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú thì phải có bản sao chứng thực (3 bản) về giấy đăng ký tạm trú, hợp đồng lao động có thời hạn một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án. Trong trường hợp các đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà đóng bảo hiểm tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có thêm giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị đặt trụ sở chính về việc đã đóng bảo hiểm xã hội.

Hồ Sơ Chứng Minh Về Thu Nhập

Người thuộc nhóm 4 trong các nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội nêu trên cần kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai. Người thuộc nhóm 5,6,7 cần phải xác nhận của cơ quan, đơn vị đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định hiện hành.
Người mua nhà ở xã hội cần kê khai thu nhập của bản thân, gia đình.

Trình Tự, Thủ Tục Mua Nhà Ở Xã Hội

Khi dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán, chủ đầu tư sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về dự án, công khai trên cổng thông tin điện tử, cơ quan báo chí ngôn luận của Sở Xây dựng địa phương nơi có công trình và sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư. Các thông tin như tổng số nhà ở xã hội sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua, thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ, giá bán sẽ được chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản để Sở Xây dựng nắm được và kiểm tra. Các thông tin này cũng được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở xây dựng trong vòng 1 tháng kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội.
Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội sẽ nộp hồ sơ đăng ký mua và được giải quyết theo trình tự sau:
Bước 1: Nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội
Người mua nhà chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ nêu rên và nộp hồ sơ cho chủ đầu tư tại địa chỉ tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư.
Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
Đại diện chủ đầu nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội, kiểm tra xem hồ sơ có đủ điều kiện và hợp lệ không, nếu không thì hoàn trả cho người mua kèm theo lý do chưa giải quyết để người mua bổ sung. Nếu hồ sơ hợp lệ, chủ đầu tư sẽ gửi hồ sơ về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để tiếp tục kiểm tra, xem xét.
Bước 3: Xử lý hồ sơ và trả kết quả
Nếu Sở Xây dựng kiểm tra và phê duyệt thì chủ đầu tư thông báo cho người mua để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội trong vòng 15 ngày kể từ khi nộp hồ sơ.
Bước 4: Công khai danh sách người mua
Sau khi ký kết hợp đồng mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư sẽ gửi danh sách người mua về Sở Xây dựng để công khai danh sách trong 30 ngày làm việc và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra về sau. Chủ đầu tư cũng công bố danh sách người mua trên các trang thông tin điện tử, trụ sở làm việc của mình để người dân nắm được.