Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe online mới nhất

2023-09-06 10:19:53
T
Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe online mới nhất

Thủ tục đăng ký xe máy, ô tô trực tuyến không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đi lại mà còn giúp cơ quan đăng ký xe giải quyết thủ tục một cách đơn giản, nhanh chóng hơn. Sau đây là những hướng dẫn chi tiết cách đăng ký xe online theo quy định mới nhất.

1. Đăng ký xe online có phải yêu cầu bắt buộc không?

Khoản 10 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA nêu rõ, việc kê khai đăng ký xe được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Sau đó chủ xe sử dụng mã hồ sơ đã kê khai trên cổng dịch vụ công để làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe.

Trường hợp không thực hiện được trên Cổng dịch vụ công do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe kê khai thông tin trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Như vậy, hiện nay, việc đăng ký xe online gần như là yêu cầu bắt buộc đối với mọi người dân, trừ trường hợp không có dữ liệu điện tử hoặc do lỗi kỹ thuật của hệ thống thì người dân mới thực hiện kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Điều này cũng được khẳng định lại tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 24/2023/TT-BCA khi yêu cầu chủ xe phải đăng nhập cổng dịch vụ công để kê khai đầy thông tin trong giấy khai đăng ký xe, ký số hoặc ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu. Nếu không thực hiện online được thì chủ xe kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

2. Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe online mới nhất

Thông tư 24/2023/TT-BCA cho phép người dân đăng ký xe online trên 02 cổng dịch vụ công: Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Chi tiết từng bước đăng ký xe online trên mỗi cổng dịch vụ công như sau:

2.1. Thủ tục đăng ký xe online trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 1: Truy cập và đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/

Nếu chưa có tài khoản, xem hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bước 2: Gõ tìm thủ tục đăng ký xe >> Chọn tên thủ tục tương ứng với xe và cơ quan đăng ký xe theo thẩm quyền.

Thủ tục đăng ký xe online trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cụ thể:

- Cá nhân, tổ chức trong nước đăng ký xe máy: Chọn Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe.

- Cá nhân, tổ chức trong nước đăng ký xe ô tô: Chọn Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp huyện).

Bước 3: Bấm nộp trực tuyến.

Thủ tục đăng ký xe online trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 01

Bước 4: Kê khai thông tin theo yêu cầu >> Bấm Tra cứu thông tin xe.

Thủ tục đăng ký xe online trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 02

Người dân nhập:

- Số sêri phiếu Kiểm tra chất lượng xuất xưởng là số trên tem của phiếukiểm tra chất lượng xuất xưởng)

- Mã hồ sơ lệ phí trước bạ

Lưu ý: Hồ sơ phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì mới tra cứu được thông tin.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin, nếu chính xác thì tích vào lời cam đoan >> Bấm Nộp tờ khai.

Các thông tin cá nhân của chủ xe được hệ thống hỗ trợ tự điền thông tin (được lấy từ thông tin người nộp thuế và thông tin tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia nên người làm hồ sơ cần rà soát thật kỹ thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin về:

- Địa chỉ của chủ xe: phải khai báo theo hộ khẩu, Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ căn cứ vào địa chỉ này để thông báo địa điểm cấp đăng ký và biển số xe

- Số điện thoại của chủ xe: phải khai báo đúng số điện thoại, CSGT sẽ gửi tin nhắn vào số điện thoại để thông báo thời gian, địa điểm cấp đăng ký, biển số xe.

Các thông tin về nộp thuế, thông tin về xe được tự động lấy dữ liệu tự hệ thống Đăng kiểm và hệ thống thuế nên không được chỉnh sửa.

Trường hợp được cấp số hóa đơn điện tử khi mua bán xe thì có thể nhập thêm vào trường “Số hóa đơn điện tử” nhưng không bắt buộc.

Nếu người dân, doanh nghiệp mua xe để kinh doanh vận tải thì có thể nhập thêm các trường thông tin nhưng không bắt buộc:

- Số giấy phép kinh doanh vận tải.

- Ngày cấp.

- Nơi cấp.

Thủ tục đăng ký xe online trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 03

Bước 6: Đem xe và các giấy tờ đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe để làm nốt thủ tục đăng ký xe.

Giấy tờ cần chuẩn bị gồm:

- Giấy tờ của chủ xe: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu/giấy tờ khác của chủ  xe

- Giấy khai đăng ký xe.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu của xe: Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

- Chứng từ lệ phí trước bạ: Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, biên lai, ủy nhiệm chi hoặc mã hồ sơ lệ phí trước bạ điện tử.

- Chứng từ nguồn gốc của xe: Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe lắp ráp trong nước) hoặc giấy tờ hải quan/thông tin dữ liệu hải quan điện tử (xe nhập khẩu) hoặc Quyết định xe tịch thu sung quỹ nhà nước (xe tịch thu sung quỹ), hồ sơ xe của quân đội bán thanh lý.

Cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký xe sẽ kiểm tra hồ sơ và tình trạng thực tế của xe, sau đó hướng dẫn chủ xe bấm chọn biển số trên hệ thống đăng ký xe.

Bước 7: Nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số.

Bước 8: Đến cơ quan đăng ký xe nhận giấy đăng ký xe theo lịch hẹn.

2.2. Thủ tục đăng ký xe online trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

Bước 1: Truy cập và đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/

Bước 2: Gõ tìm thủ tục đăng ký xe >> Chọn tên thủ tục tương ứng với xe và cơ quan đăng ký xe theo thẩm quyền.

Thủ tục đăng ký xe online trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 04

Cụ thể:

- Cá nhân, tổ chức trong nước đăng ký xe máy: Chọn Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

- Cá nhân, tổ chức trong nước đăng ký xe ô tô: Chọn Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp huyện)

Bước 3: Bấm Nộp hồ sơ.

Thủ tục đăng ký xe online trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Bước 4: Chọn loại xe và cơ quan giải quyết.

Thủ tục đăng ký xe online trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an 01

Bước 5: Kê khai thông tin của xe >> Bấm Tra cứu.

Thủ tục đăng ký xe online trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an 02

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin, nếu chính xác thì bấm “Đồng ý và tiếp tục”.

Bước 7: Nộp tờ khai.

Bước 8: Đem xe và các giấy tờ đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe để làm nốt thủ tục đăng ký xe.

Bước 9: Nhận giấy hẹn trả giấy chứng nhận đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số.

Bước 10: Đến cơ quan đăng ký xe nhận giấy đăng ký xe theo lịch hẹn.

3. Đăng ký xe sau bao lâu thì lấy được biển số định danh?

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, biển số xe cấp mới từ ngày 15/8/2023 được quản lý theo mã số định danh của chủ xe nên còn gọi là biển số định danh. Thời hạn giải quyết việc cấp biển số định danh được quy định tại Điều 7 Thông tư 24 như sau:

- Trường hợp cấp biển số định danh lần đầu: Chủ xe được cấp ngay sau khi cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

- Cấp đổi biển số xe, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh: Chủ xe được cấp biển số định danh trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đăng ký xe nhận đủ hồ sơ hợp lệ.