Ninh Thuận đẩy nhanh thẩm định và phê duyệt nhiều quy hoạch lớn, quan trọng

2023-04-13 10:57:20
T
Ninh Thuận đẩy nhanh thẩm định và phê duyệt nhiều quy hoạch lớn, quan trọng

Đó là nội dung được UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết tại Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 12/4/2023 gửi đến văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội quý 1 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2023.

Ninh Thuận đẩy nhanh thẩm định và phê duyệt nhiều quy hoạch lớn, quan trọng
 
 
 
 
 
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh đang tập trung hoàn thiện, trình thông qua Đề án phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh.

Tỉnh cũng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch lớn, quan trọng như, quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư Tây Bắc, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án QH chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu C – Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn tại dự án SunBay Park Hotel & Resort, thành phố PRTC; điều chỉnh cục bộ QH xây dựng chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Ngoài ra còn có quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) KCN Du Long, xã Lợi Hải, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch cao cấp Vĩnh Hải tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị phía Nam đường 16/4.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết thêm, trong quý 2/2023, tỉnh sẽ triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Phan Rang – Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ninh Thuận cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ; Quy hoạch phân khu Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam.

Tỉnh cũng triển khai các chương trình, đề án về phát triển nhà ở, đô thị, khu dân cư, đồng thời khởi công một số khu đô thị mới như Đầm Cà Ná, Phủ Hà, Bắc Sông Dinh.