Ninh Thuận phấn đấu đón 2,7 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023

2023-03-10 15:00:56
T
Ninh Thuận phấn đấu đón 2,7 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023

Để phục hồi tăng trưởng du lịch (DL) Ninh Thuận, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 816/KH-UBND triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu DL tỉnh năm 2023.

Mục tiêu kế hoạch là đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, quảng bá DL Ninh Thuận nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và danh lam thắng cảnh DL Ninh Thuận; đặc biệt giới thiệu Ninh Thuận là điểm đến hấp dẫn, thân thiện đến với nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ DL, thu hút khách DL và phục hồi tốc độ tăng trưởng của ngành DL trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Một góc Khu du lịch biển Bình Sơn - Ninh Chữ.

Trong năm 2023, tỉnh phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đón 2,7 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế đạt 20.000 lượt; thu nhập xã hội từ hoạt động DL đạt 1.900 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tạo liên minh kích cầu DL Ninh Thuận, huy động được sự tham gia, hưởng ứng của doanh nghiệp DL, dịch vụ, điểm đến, cơ sở mua sắm, phương tiện vận chuyển và các dịch vụ phục vụ khách DL khác nhằm tạo các chuỗi sản phẩm, chương trình kích cầu DL nội địa độc đáo, đặc sắc thu hút du khách. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác liên kết, kết nối các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội liên kết hợp tác phát triển sản phẩm DL, xúc tiến, quảng bá DL.

Dự kiến, tỉnh sẽ tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2023 gắn với đón nhận bằng công nhận của UNESCO nghệ thuật làm gốm của người Chăm được ghi danh vào Danh sách văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào tháng 6 tới, cùng các sự kiện văn hóa, thể thao và DL khác.