Rà soát hơn 200 thủ tục hành chính để bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú

2023-03-16 16:56:32
T
Rà soát hơn 200 thủ tục hành chính để bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú

Chính phủ vừa ban hành văn bản số 1472/VPCP-KSTT ngày 9/3/2023 về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Rà soát hơn 200 thủ tục hành chính để bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú 

Trước 20/3, hoàn thiện quy trình điện tử bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương rà soát, sửa đổi các Thông tư, Quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

- Các Bộ, ngành hoàn thành việc công bố các thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú trước ngày 15/3/2022 làm cơ sở cho các địa phương công bố, công khai và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

- Căn cứ trên cơ sở công bố của Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Sơ yếu lý lịch…), hoàn thành trước ngày 20/3/2023.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, có hơn 260 thủ tục yêu cầu nộp giấy tờ chứng minh nơi cư trú cần sửa, như thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe; tuyển sinh vào trường quân sự, công an; thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT; học sinh phổ thông chuyển trường.