Tăng phí thi sát hạch lái xe từ ngày 01/8/2023

2023-07-31 10:39:53
T
Tăng phí thi sát hạch lái xe từ ngày 01/8/2023

Ngày 07/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Theo Thông tư 37, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) vẫn giữ nguyên mức 135.000 đồng/lần. Tuy nhiên, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại đã tăng.

Tăng phí thi sát hạch lái xe từ ngày 01/8/2023
Tăng phí thi sát hạch lái xe từ ngày 01/8/2023 (Ảnh minh họa)

Mức phí sát hạch lái xe mới từ 01/8/2023 như sau:

Phí sát hạch lái xe

Mức phí
(đồng/lần)

Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4

- Sát hạch lý thuyết

- Sát hạch thực hành

60.000
(tăng 20.000)


70.000
(tăng 20.000)

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F)

- Sát hạch lý thuyết

100.000
(tăng 10.000)

- Sát hạch thực hành trong hình

350.000
(tăng 50.000)

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông

80.000
(tăng 20.000)

- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

100.000
(mức phí mới)

Mức thu phí sát hạch lái xe quy định tại Thông tư này được áp dụng thống nhất trên cả nước.

Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Thông tư 37/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.