Thẩm quyền cấp sổ đỏ thay đổi thế nào từ 20/05/2023

2023-04-21 11:16:01
T
Thẩm quyền cấp sổ đỏ thay đổi thế nào từ 20/05/2023

Thẩm quyền cấp sổ đỏ từ ngày 20/5/2023 có nhiều thay đổi. Vậy, việc này được quy định cụ thể như thế nào theo Nghị định 10/2023?

 
Thẩm quyền cấp sổ đỏ thay đổi thế nào từ 20/5/2023?
 

Hình minh họa

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 10/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 37 Nghị định 43/2014 về thẩm quyền cấp sổ đỏ trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 của Luật đất đai như sau:

- Những trường hợp đăng ký biến động đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi theo quy định (theo khoản 4 Điều 95 Luật đất đai)

- Những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo khoản 3 Điều 105 của Luật đất đai).

Thẩm quyền cấp sổ đỏ thay đổi

Đối với các địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì việc cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp do các cơ quan sau thực hiện:

+ văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với:

- Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo;

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với:

- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Quy định hiện hành về thẩm quyền cấp sổ đỏ

Hiện nay theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 01/2017 của Chính phủ quy định địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận trong các trường hợp:

- Khi người sử dụng đất thực hiện các quyền mua bán, chuyển mục đích sử dụng... mà phải cấp mới giấy chứng nhận;

- Khi cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận.

Như vậy, Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận theo hướng tạo điều kiện thuận tiện cho người dân trong việc thực thiện các thủ tục hành chính này. Người dân được thực hiện tại văn phòng Đăng ký đất đai mà không cần lên Sở Tài nguyên và Môi trường.


Từ khóa: luatdatdai