Thu hồi dự án hơn 4 ha tại Hồ Tràm sai phạm từng bị Kiểm toán Nhà nước gọi tên

2023-07-18 08:38:33
T
Thu hồi dự án hơn 4 ha tại Hồ Tràm sai phạm từng bị Kiểm toán Nhà nước gọi tên

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định về giao đất dự án Khu du lịch Thu Giang - Hồ Tràm.

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 và Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thu hồi 42.258,2m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc do UBND xã Phước Thuận quản lý và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên (giao đất có thu tiền sử dụng đất) cho Doanh nghiệp tư nhân Thu Giang để đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Thu Giang - Hồ Tràm do chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Thu hồi dự án hơn 4ha tại Hồ Tràm sai phạm từng bị Kiểm toán Nhà nước gọi tên

Giao UBND xã Phước Thuận tiếp nhận, quản lý diện tích 42.258,2m2 đất trên cho đến khi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện lại thủ tục đất đai theo quy định.

Lý do thu hồi: Chưa phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003 (Theo kết luận tại Thông báo số 747/TB-KV XIII ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII).

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Xuyên Mộc có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Phước Thuận thông báo Quyết định này đến Tổ chức liên quan đối với diện tích đất này được biết; thu hồi, hủy bỏ các văn bản, quyết định thuộc thẩm quyền có liên quan đến việc triển khai dự án Khu du lịch Thu Giang - Hồ Tràm theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 và Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu hồi 42.258,2m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc do UBND xã Phước Thuận quản lý và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên (giao đất có thu tiền sử dụng đất) cho Doanh nghiệp tư nhân Thu Giang để đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Thu Giang - Hồ Tràm; Chủ trì bàn giao diện tích 42.258,2m2 đất trên cho UBND xã Phước Thuận theo quy định; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với diện tích 42.258,2m2 đất này theo đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định tiền sử dụng đất mà Doanh nghiệp tư nhân Thu Giang đã nộp vào ngân sách nhà nước và hoàn trả lại theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, rà soát thủ tục có liên quan dự án thu hồi, hủy bỏ theo quy định.

Liên quan đến vụ việc vào tháng 5/2022, theo Báo cáo kết quả kiểm toán Nhà nước năm 2021 mà cơ quan này gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước nhận định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Khu du lịch Thu Giang - Hồ Tràm.

Thu hồi dự án hơn 4ha tại Hồ Tràm sai phạm từng bị Kiểm toán Nhà nước gọi tên

Như thông tin đã đề cập vào tháng 6/2011, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định số 1395/QĐ-UBND về việc thu hồi 42.258,2m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc do UBND xã Phước Thuận quản lý, và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên (giao đất có thu tiền sử dụng đất) cho Doanh nghiệp tư nhân Thu Giang để đầu tư xây dựng Khu du lịch Thu Giang - Hồ Tràm.

Tuy nhiên sau 10 năm, cụ thể đến tháng 5/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới ban hành Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu du lịch Thu Giang - Hồ Tràm. Tuy nhiên, giá đất lại được xác định tại thời điểm tháng 3/2018.

Thu hồi dự án hơn 4ha tại Hồ Tràm sai phạm từng bị Kiểm toán Nhà nước gọi tên

Theo đó, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (xác định theo đường ven biển đoạn từ cầu Lộc An đến ngã tư Hồ Tràm) thì vụ trí Khu vực 1 - vị trí 1 cao nhất là 1.317.000 đồng/m2; thấp nhất là Khu vực 2 - Vị trí 3 là 346.000 đồng/m2.