Trường hợp nào đất ở không thu tiền sử dụng đất?

2023-07-05 09:42:48
T
Trường hợp nào đất ở không thu tiền sử dụng đất?

Giao đất ở là một trong những trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể người dân có thể được miễn tiền sử dụng đất. Vậy, trường hợp nào đất ở không thu tiền sử dụng đất?

1. Thế nào là giao đất không thu tiền sử dụng đất?

Theo khoản 7 Điều 3 Luật Đất đai 2013, Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao theo 02 hình thức: Giao quyền sử dụng đất không thu tiền sử dụng đất và giao quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.

Trong đó, giao đất không thu tiền sử dụng đất là trường hợp giao đất mà người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi thuộc một trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất.

dat-o-khong-thu-tien-su-đungat
Giao đất không thu tiền sử dụng đất là việc giao đất mà người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất (Ảnh minh họa)

2. Trường hợp nào giao đất ở không thu tiền sử dụng đất?

Theo khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tại điểm b khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai 2013 lại quy định đất để sử dụng thực hiện chính sách nhà ở, đất ở dưới đây thì được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức:

  • Đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo;
  • Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;
  • Để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở;
  • Đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP, theo đó miễn tiền sử dụng đất ở trong hạn mức với các trường hợp sau:

- Khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

- Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư;

Đất để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án.

3. Đất ở không thu tiền sử dụng đất có được thế chấp không?

Đất ở không thu tiền sử dụng đất thuộc trường hợp đất ở trong hạn mức được Nhà nước giao đất và được miễn tiền sử dụng đất thì được phép thế chấp.

Căn cứ khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân được thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng đối với những loại đất sau nếu sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp:

- Sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức theo quy định Điều 129 Luật Đất đai 2013.

- Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất (đất ở).

- Đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

- Đất nhận chuyển đổi.

- Đất được nhận chuyển nhượng (mua), nhận tặng cho, nhận thừa kế.

Mặt khác, tại khoản 4 Điều 179 Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

4. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn, không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Như vậy, với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở và được miễn tiền sử dụng đất vẫn có các quyền như với trường hợp không được miễn tiền sử dụng đất, trong đó có quyền thế chấp quyền sử dụng đất.


Từ khóa: luatdatdai