Từ 01/8/2028, công chức xã không đủ tiêu chuẩn sẽ nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế

2023-08-01 08:34:57
T
Từ 01/8/2028, công chức xã không đủ tiêu chuẩn sẽ nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này thì trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/8/2023 phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Hết thời hạn này mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Như vậy từ ngày 01/8/2028, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không đủ tiêu chuẩn sẽ thực hiện chế độ nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế.

Công chức xã không đủ tiêu chuẩn có thể bị tinh giản biên chế
Công chức xã không đủ tiêu chuẩn có thể bị tinh giản biên chế (Ảnh minh họa)

Nghị định 33/2023 quy định tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức cấp xã như sau:

- Thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Đối với công chức là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn.

Về tiêu chuẩn của từng chức vụ cán bộ cấp xã:

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy:

 • Độ tuổi: Tham gia giữ chức vụ lần đầu phải đủ tuổi công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ, trường hợp đặc biệt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ;

 • Tốt nghiệp đại học trở lên. Trường hợp Điều lệ Đảng có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng;

 • Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên. Trường hợp Điều lệ Đảng có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng;

 • Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Đảng và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã:

 • Độ tuổi: Theo quy định của Luật, điều lệ tổ chức và quy định của tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

 • Tốt nghiệp đại học trở lên. Trường hợp Luật, điều lệ tổ chức có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Luật, điều lệ đó;

 • Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên. Trường hợp Luật, điều lệ tổ chức có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Luật, điều lệ đó;

 • Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân:

 • Độ tuổi: Tham gia giữ chức vụ lần đầu phải đủ tuổi công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ, trường hợp đặc biệt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ;

 • Tốt nghiệp đại học trở lên. Trường hợp luật có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định của Luật đó;

 • Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên;

 • Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, của pháp luật có liên quan, quy định của Đảng và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.

Nghị định 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.